• sli-fpnagrpdy

  Wyróżnienia kwartalnika Fizjoterapia Polska

  Podczas XII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii wyróżnienia za pracę na rzecz kwartalnika Fizjoterapia Polska otrzymały najbardziej zasłużone osoby – pomysłodawcy (Marek Kiljański, Wiesław Tomaszewski, Mirosław Janiszewski), Redaktor naczelny – Zbigniew […]

  Read more »
 • gratki

  Dziękujemy za udział w wyborach!

  Szanowni Państwo. Przede wszystkim chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim fizjoterapeutom, którzy świadomi, jak ważnym wydarzeniem dla naszego zawodu są te pierwsze wybory – w tę historyczną sobotę stawili się na Zjazdach […]

  Read more »

XII Konferencja PTF zakończona

XII edycja Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Perspektywy rozwoju fizjoterapii” dobiegła końca.

W Hotelu Fabryka Wełny odwiedziło nas blisko 400 osób, to absolutny rekord frekwencji, gdy spotkanie w Pabianicach trwało dwa dni.

Zaprezentowano 90 wystąpień i 50 plakatów, w piątek i sobotę odbywały się warsztaty. W konferencji uczestniczyło także rekordowo wiele, bo blisko 40 firm. Podobnie rzecz się miała z bankietem, w którym uczestniczyło aż 170 osób (podczas ubiegłorocznego kongresu 144)!

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii za ciężką pracę w ostatnich miesiącach nagrodziło przewodniczącego i koordynatorów wojewódzkich Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapii. Wręczono też nagrody za rozwój kwartalnika Fizjoterapia Polska, obchodzącego swoje piętnastolecie.

Odbyły się posiedzenia ZG PTF i Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii (czwartek), Forum Dziekanów (piątek) i spotkanie z delegatami na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (sobota).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom za udział w tegorocznym wydarzeniu. Jak co roku gościć Państwa, to była dla nas przyjemność i nobilitacja.

Informujemy też, że certyfikaty i faktury za udział w konferencji zostaną przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji do 2 grudnia.

Wybory delegatów – 5 listopada 2016

wybory

W sobotę i niedzielę (5,6 XI) zbieramy informacje o wynikach sobotnich wyborów.
NIEDZIELA 6, LISTOPADA

20:50

Uzupełniamy wynik z Pomorza o listę tech./lic. delegatami zostali m.in. członkowie PTF Małgorzata Pawlak i Zbigniew Przygocki-Nowak. Gratulujemy!

20:45

W woj. podkarpackim delegaci popierani przez PTF zdobyli zdecydowaną większość mandatów.
Listę tę rozpoczyna przewodniczący KOSF Dariusz Dziadzio. Mandat zdobyli też m.in. prezes oddziału podkarpackiego PTF Sławomir Jandziś i konsultant wojewódzki prof, Teresa Pop. Również wielu oddanych i od lat działających w PTF osób min.: Ewa Żaczek, Mariusz Drużbicki, Marcin Łopatka, Małgorzata Czachora, Rafał Wiśniewski, Iwona Mucha, Małgorzata Dobko, Dorota Bać, Andrzej Gwóźdż. Delegatem została też Dorota Szczygielska, koordynator wojewódzki. Serdecznie gratulujemy.

20:40

MAL-1 (woj. małopolskie) delegatem został m.in. Marek Żak, członek KOSF.

20:30

W regionie ZCH-2 delegatami zostały m.in. prezes oddziału zachodniopomorskiego Małgorzata Marjańska i członek zarządu oddziału Anna Godlewska-Siciarek. Gratulujemy!

10:40

Lubuskie. Tu wygrała w grupie specj./mgr Natalia Rogaczewska, prezes oddziału lubuskiego PTF i koordynator wojewódzki KOSF, a drugi był Krzysztof Mirecki, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Delegatami ponadto zostali m.in. Wojciech Górecki, Jolanta Darowska-Olszewska i Bartłomiej Borowiec. Gratulujemy!!!

10:00

Pisaliśmy już wczoraj o świetnym wyniku PTF w LOD-1 w łódzkiem. Nie inaczej było w LOD-2, gdzie w grupie mgr/specj. wygrał Sekretarz ZG PTF Marek Woszczak, drugi był członek ZG PTF Marcin Szczepanik. Trzecie miejsce zajęła Agata Wróblewska, koordynator wojewódzki (z nadania SFP), gratulujemy wyniku i jeszcze raz dziękujemy za ciężką pracę. Z PTF dostali się jeszcze Paweł Piątkowski, Marta Zajdel i Jarosław Walak.

W grupie tech./lic. zdecydowanie wygrał Sebastian Kiciński z PTF. Za nim uplasował się administrator systemu KOSF z nadania SFP – Łukasz Dobrakowski, którego praca również została doceniona przez wyborców. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy delegatom!!!SOBOTA 5, LISTOPADA

22:20

Wybory w Opolu.

Zebranie miało miejsce na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

W Auli Audytoryjnej P9-25a odbyły się wybory regionu nr 1 (miasto Opole, powiat opolski, brzeski, kluczborski, krapkowicki). Natomiast w sali wykładowej P9-30 wybory regionu nr 2 (powiat nyski, oleski, strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki).

Mandat delegata na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów otrzymali następujący członkowie oddziału opolskiego PTF (na 12 przysługujących):

 • prof. Szczegielniak Jan
 • dr Łuniewski Jacek
 • dr Krajczy Marcin
 • dr Bogacz Katarzyna
 • dr Halski Tomasz
 • dr Biliński Grzegorz
 • Banik Dariusz
 • Skiba Grzegorz
 • Krajczy Edyta.

Serdecznie gratulujemy!!!

21:50

A tak wybory przebiegały w województwie dolnośląskim (DOL-1 i DOL-2)

21:00

Tak głosowano w lubelskiem
14980673_190110824777076_4633552373602061506_n

20:50

Trwa głosowanie w Voice of Poland. Dziś polscy fizjoterapeuci też mieli okazję oddać swój głos w znacznie poważniejszej sprawie. Dostaliśmy informację, że w DOL-2, czyli drugim regionie dolnośląskiego delegatem została wiceprezes oddziału Marzena Kobylańska. Gratulujemy!

20:40

LUB-1 i LUB-2 – województwo lubelskie. Delegatami zostali m.in. Ireneusz Hałas – (prezes Oddziału Lubelskiego PTF i koordynator regionalny KOSF dla województwa lubelskiego z nadania PTF), wiceprezes Marcin Trębowicz, sekretarz Jolanta Potapska, skarbnik Monika Bujała, członek zarządu oddziału Justyna Kowalska. Gratulujemy!!!

20:30

DOL-1, czyli dolnośląskie. Wygrywa Krzysztof Aleksandrowicz – koordynator wojewódzki dla woj. dolnośląskiego oddelegowany do tego zajęcia (określanego w niektórych organizacjach jako zajęcie, które wykonać może podrzędna sekretarka). Delegatem zostali także m.in. członek ZG PTF Krzysztof Kassolik oraz prof. Marek Woźniewski, do niedawna kierujący pracami Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Gratulujemy

20:05

W WLK-1 delegatem została Prezes OZZPF oddziału terenowego w Poznaniu Barbara Krzyśko. Gratulujemy!

20:00

Nieoficjalnie wiemy, że członkowie KOSF z PTF – Marek Woszczak, Jan Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Wojciech Kiebzak, wspomniani już Marek Kiljański, Renata Szczapaniak, Katarzyna Syrewicz oraz zgłoszony do KOSF Przewodniczący Dariusz Dziadzio zostali wybrani na delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Jeszcze raz gratulujemy! Czekamy na szczegóły.

19:40

WLK-1, czyli pierwszy region Wielkopolski. Delegatem zostali m.in. Marzena Wiernicka – koordynator regionalny dla województwa wielkopolskiego, ale także inni członkowie PTF: Magdalena Goliwąs, Maciej Górecki, Monika Grygorowicz, Sławomir Marszałek, Mateusz Romanowski i Paweł Sip. Gratulujemy!!! Niestety znów słyszymy o fatalnej frekwencji – niespełna 14%…

19:20

Mamy wieści z woj. pomorskiego. W obu Zjazdach Regionalnych wygrywali przedstawiciele PTF. POM-1 Pani Jolanta Zajt, POM-2 Pani Katarzyna Gierat-Haponiuk. Delegatem została też Prezes Oddziału Pomorskiego PTF Pani Elżbieta Rajkowska-Labon, pracująca w ostatnim okresie jako koordynator wojewódzki dla woj. pomorskiego. Frekwencja łącznie w obu regionach nie przekroczyła 19%. Delegatom gratulujemy!

17:30

Wybory trwają, czekamy na informacje ze Zgromadzeń Rejonowych i Wojewódzkich. Niestety frekwencja jest niska…

Wiemy już, że w okręgu LOD-1, w województwie łódzkim wygrał Prezes ZG PTF i członek prezydium KOSF dr. Marek Kiljański, uzyskując blisko 80% głosów. Delegatami zostali też m.in. Katarzyna Syrewicz i Renata Szczepaniak – członkinie ZG PTF i KOSF oraz Radosław Raźniewski, koordynator wojewódzki dla województwa łódzkiego w ramach KOSF ze strony PTF. Dzięki Państwa głosom te osoby dostały dalszą możliwość ciężkiej pracy dla dobra polskich fizjoterapeutów. Znacie nas – nie zawiedziemy. Nigdy nie zawiedliśmy!

Kalendarium prac nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty

 

 • Lata 1981-1984. Zarząd Sekcji Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pod przewodnictwem dr. Wiesława Kubisia opracował dokument dotyczący uznania zawodu fizjoterapeuty. W 1983 r. pismo zostało skierowane do odpowiednich resortów.
 • Efektem wystąpienia Sekcji były zapisy w Ustawie z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej, w art. 28 i art.24 oraz Zarządzenie Przewodniczącego GKKFiS z dnia 15 maja 1985 r., które określiło warunki prowadzenia prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej.
 • Ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1983 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej. W komisji powołanej przez CMKP opracowano program specjalizacji dla magistrów rehabilitacji ruchowej.
 • 30 maja 1987 r. Komitet Założycielski zwołał I Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii przez 26 lat wniosło w różnych okresach 7 projektów opisu zawodowego wraz z projektami ustawy, przekonując do tego tematu – na poszczególnych etapach prac rządowo – sejmowych poparcie wielu posłów, senatorów a nawet ministrów.
 • W czerwcu 1990 r. PTF wystąpiło do MZiOS w sprawie ustalenia nazwy zawodu fizjoterapeuty, a także zmiany nazwy magister rehabilitacji ruchowej na magister fizjoterapii.
 • We wrześniu 1990 r. zespół w składzie: dr Czesław Jezierski, mgr Jerzy Knap i dr Zbigniew Śliwiński, opracował 10-stronicowy dokument pt. Charakterystyka zawodu fizjoterapeuty, stanowiący bazę do rozmów z odpowiednimi instytucjami nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.
 • W tym samy czasie zespół wrocławskich fizjoterapeutów rozpoczął prace nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, dokumentu, który regulowałby prawne aspekty tego zawodu.
 • W listopadzie 1990 r. powołano we Wrocławiu Ogólnopolski Komitet Założycielski Samorządu Fizjoterapeutów. Członkowie komitetu przygotowali projekt ustawy o zawodzie.
 • W lutym 1992 r. projekt ustawy został przedłożony przedstawicielom sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, a następnie przekazany do Komisji Zdrowia.
 • Rozesłano projekt ustawy do wybitnych naukowców w Polsce z prośbą o opinię. Na 30 wysłanych do zaopiniowania projektów ustawy, do wnioskodawców wróciło pięć, co świadczyło o braku zainteresowania tym tematem.
 • Zebrano imienną listę osób popierających ideę „samostanowienia o sobie”, pod którą podpisało się ok. 2 tys. fizjoterapeutów z całej Polski.
 • W numerze 2 z 1994 r. kwartalnika „Fizjoterapia” opublikowano pierwszy projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 • Lata 1995-1999. Kontynuowano prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, jednak mimo usilnych starań członków PTF nie udało się doprowadzić do pierwszego czytania projektu ustawy w III kadencji Sejmu RP.
 • Lata 1999-2003. Prowadzono dalsze prace nad wprowadzeniem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, którym to projektem udało się zainteresować liczną grupę posłów kadencji Sejmu RP 2001-2005. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową podkomisję, Komisję Zdrowia, Komisję Konkurencji i Drobnej Wytwórczości oraz przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Niestety nie został przedłożony Wysokiej Izbie.
 • Członkowie PTF uczestniczyli w pracach nad ustawą o zawodach medycznych, przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia, starając się zabezpieczyć jak najlepiej w tej ustawie interesy fizjoterapeutów. Współuczestniczyli także w pracach nad nowym systemem kształcenia fizjoterapeutów w Polsce oraz opracowaniem standardów świadczeń usług medycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 • W marcu 2003 r. Zarząd Główny PTF zorganizował spotkanie Grupy Roboczej ds. Unii Europejskiej przy ER WCPT z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Wiceprezydent ER WCPT Pani Sigrun Knuttsdottir przedstawiła sytuację fizjoterapeutów w krajach Unii Europejskiej, w których zawód ten jest unormowany ustawowo, chroniony jest tytuł zawodowy i czynności zawodowe fizjoterapeuty. Pozostali przedstawiciele ER WCPT podkreślali, że odpowiednie programy kształcenia fizjoterapeutów realizowane na poziomie uniwersyteckim zapewniają im samodzielność w udzielaniu świadczeń, a pacjentom bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty.
 • Spotkanie Grupy Roboczej ds. Unii Europejskiej przy ER WCPT miało wpływ na przyspieszenie prac Ministerstwa Zdrowia nad ujednoliceniem systemu kształcenia fizjoterapeutów w Polsce, wyłącznie w trybie studiów wyższych, powołania zespołu ekspertów – spośród członków PTF – do opracowania standardów nauczania na wydziałach fizjoterapii.
 • Lata 2002-2013. W okresie tym konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. Zbigniew Śliwiński podejmował wiele prób dotyczących uregulowania przepisów wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W swoich stanowiskach podkreślał i uzasadniał pilną potrzebę prawnego usankcjonowania zawodu fizjoterapeuty w Polsce zgodnie z wymaganiami i standardami Unii Europejskiej. Proponował wprowadzenie, na wzór egzaminów lekarskich, Państwowego Egzaminu dla kończących studia fizjoterapeutów. Interweniował w sprawach związanych z próbami wykonywania zawodu przez osoby nie posiadające właściwego wykształcenia oraz nieprawidłowościami w systemie edukacji.
 • W dniach 24-27 maja 2006 r. w Sibeniku polscy fizjoterapeuci wzięli udział w konferencji pt. ”Common Platform-Legislation and Regulation of Physiotherapy in Europe”. Dotyczyła ona utworzenia – stosownie do zapisów Art.15 Dyrektywy 2005/36/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku – Wspólnej Platformy, która miała ułatwić swobodny przepływ fizjoterapeutów w UE, po ustaleniu wymogów odpowiedniego poziomu kształcenia akademickiego, zapewniającego odpowiednie przygotowanie fizjoterapeutów do pracy, gwarantującego wysoką jakość udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa zabiegów, a tym samym bezpieczeństwa pacjenta.
 • W pierwszym etapie tworzenia Wspólnej Platformy tzw. „Inventory of National Regulation”, planowano zgromadzić dokumenty, przekazane przez organizacje członkowskie ER WCPT w postaci kopii aktów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach UE, które określać miały: zawód fizjoterapeuty i zakres kompetencji określonych prawnie/ustawowo, wymagany/zapewniony w danym kraju poziom wykształcenia fizjoterapeuty, zakres działalności fizjoterapeuty.
 • Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy 2005/36 EC w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w terminie do dnia 30 września 2007 r.
 • Lata 2005-2007. Kontynuacja prac nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty oraz zakwalifikowaniem zawodu do zawodów medycznych. Projekt ustawy nie został przedłożony Wysokiej Izbie.
 • Lata 2007-2011. Rozpoczęte prace nad ustawą o zawodach medycznych, w tym zawodu fizjoterapeuty. Ustawa nie znalazła poparcia Rządu RP.
 • Lata 2011-2015. Intensyfikacja prac nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 • Odbywają się konsultacje w: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Sprawiedliwości. Wygłoszono: interpelacje poselskie dotyczące negatywnych konsekwencji braku ustawy.
 • W prace nad projektem ustawy angażują się posłowie PO Rajmund Miller, Tomasz Szymański oraz poseł PSL Dariusza Dziadzio.
 • W kwietniu 2013 r. został złożony wspólny środowiskowy projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do Ministerstwa Zdrowia. Miał być konsultowany i procedowany drogą poselską, krótszą i bardziej pewną od rządowej.
 • W związku z różnicami zdań dotyczącymi kompetencji zawodowych odbyły się dwa spotkania w MZ: przedstawicieli środowiska fizjoterapeutów z ministrem K. Chlebusem, Posła R. Millera i prof. J. Szczegielniaka z ministrem K. Chlebusem i pracownikami MZ.
 • Ministerstwo Zdrowia potwierdziło gotowość przygotowania ostatecznej wersji kompetencji zawodowych i procedowania projektu ustawy.
 • Poseł R. Miller przekazał informacje z Ministerstwa Zdrowia o możliwości procedowania ścieżką rządową i poselską jednocześnie, a następnie tylko ścieżką rządową.
 • W wywiadach prasowych i telewizyjnych minister K. Chlebus potwierdził przygotowanie do procedowania ustawy i złożenie jej w niedługim czasie do parlamentu.
 • W rozmowach prowadzonych przez posłów R. Millera i T. Szymańskiego gotowość do procedowania potwierdzili m.in. minister i wiceministrowie Ministerstwa Zdrowia, parlamentarzyści komisji zdrowia, przewodniczący klubu poselskiego PO.
 • Pojawiły się informacje prasowe dotyczące odejścia z Ministerstwa Zdrowia K. Chlebusa z powodu niechęci do procedowania ustawy przez ministra zdrowia (Gazeta Prawna).
 • Poseł R. Miller potwierdził w rozmowie z wiceministrem zdrowia S. Neumannem gotowość procedowania przez Ministerstwo Zdrowia i przesłanie ustawy do komisji rządowej.
 • Brak potwierdzenia przesłania ustawy przez urzędników przyjmujących projekty ustaw.
 • Poseł R. Miller rozmawia z Premierem Donaldem Tuskiem nt. efektów finansowych związanych z wprowadzaniem ustawy.
 • Poseł R. Miller uzyskał potwierdzenie, że projekt nie został przesłany do komitetu przy Radzie Ministrów.
 • Pisemne zapytanie posłów skierowane do ministra zdrowia w sprawie losów projektu ustawy złożonego do Ministerstwa Zdrowia.
 • Na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP, w dniu 5 czerwca 2014 r. z udziałem Prezesa NFZ, wiceminister zdrowia informuje, że trwają prace i konsultacje dotyczące projektu ustawy.
 • PTF otrzymuje pismo z Ministerstwa Zdrowia, w którym przesłane są podziękowania za okazane zainteresowanie problematyką dotyczącą stosownych uregulowań prawnych dla zawodu fizjoterapeuty.
 • Ministerstwo Zdrowia informuje, że „podjęło prace w celu wypracowania rozwiązań”.
 • Liczne konsultacje ZG PTF z parlamentarzystami.
 • Dnia 23.07.2014 r. został złożony do laski marszałkowskiej poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt sygnowany przez PTF złożył Poseł Dariusz Dziadzio w imieniu klubu PSL.
 • Złożenie projektu wywołało dyskusję w środowisku fizjoterapeutów. Pojawiały się wątpliwości i obawy dotyczące in. nieuwzględnienia interesów fizjoterapeutów prowadzących gabinety prywatne (utrata pracy), nieuwzględnienia kompetencji „nabytych” na kursach itp.
 • W sierpniu 2014 r. projekt ten przekazano z MZ Posłom Projekt zawierał liczne błędy edytorskie, nie uwzględniał wspólnych poprawek Stanowił  odzwierciedlenie projektu SFP. Posłowie przekazali projekt do konsultacji (J. Szczegielniak, M. Krawczyk) i poprosili o wspólne ustalenia i poprawki.
 • Posłowie PO zwrócili się do MZ o przekazanie uzgodnionego (wspólnego PTF i SFP) projektu, który konsultowano w MZ od 04.2013 r.
 • Dnia 10.10.2014 r. został uzgodniony wspólny projekt ustawy (z różnicami stanowisk – PTF i SFP) i przekazany na ręce Posła R. Millera. Projekt miał być złożony jako drugi projekt ustawy przez klub PO.
 • W dn. 17-18. 10. 2014 przebywała w Pabianicach Prezydent WCPT Prof. Marilyn Moffat, która uczestnicząca w konferencji zorganizowanej przez PTF. Na koniec pobytu w Polsce złożyła na ręce Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Zdrowia RP pismo dotyczące konieczności regulacji zawodu fizjoterapeuty.
 • Dnia 5 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, którego przedmiotem był złożony 23 lipca b.r. przez posła PSL Dariusza Dziadzio projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw. Jako eksperci wnioskodawcy – Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – wzięli w nim udział Prezes – dr Marek Kiljański, Wiceprezes PTF – prof. Jan Szczegielniak oraz mecenas Jarosław Pinder. Projekt ustawy został zaopiniowany zarówno w dyskusji, jak i głosowaniu, w którym Komisja Ustawodawcza zdecydowała o przekazaniu go do dalszego procedowania.
 • Przez cały rok ukazało się wiele wywiadów i artykułów w prasie ogólnopolskiej oraz fachowej, m.in. „Rehabilitacja w praktyce” nr 2/2013, Dziennik „Trybuna” – „Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty potrzebna leczącym i leczonym” 9.01.2014 r., „Rzeczpospolita”, „Polityka”, Fora internetowe.
 • Dnia 06.03.2015 r. Zarząd Główny OZZPF wystosował pismo do Marszałka Sejmu RP w sprawie poparcia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 • W dniu 19.03.2015 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Zdrowia, na które byli zaproszeni m.in. członkowie zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Podczas posiedzenia dyskutowano nad projektem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty autorstwa PTF – PSL. Posiedzenie zaowocowało powołaniem podkomisji, składającej się z siedmiu posłów mających za zadanie dalszą pracę nad projektem stawy.
 • W dniu 15.07.2015 r. zakończyła prace Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw.
 • 07.2015 r. odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Tematem konferencji były prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Wniesiono protest wobec trybu prac podkomisji w sprawie ustawy o zawodzie oraz wnioski, że przepisy zawarte w projekcie ustawy są niezgodne z prawem.
 • W dn. 23.07.2015 r. odbyła się konferencja prasowa w Naczelnej Izbie Lekarskiej pt. „Samodzielna fizjoterapia naruszeniem bezpieczeństwa pacjentów”.
 • W dniu 24.09.2015 r. Komisja Zdrowia zakończyła prace nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw.
 • 09.2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.
 • W dniu 01.10.2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji przesłał do Marszałka Senatu RP stanowisko dotyczące odrzucenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, gdyż według członków PTReh. ustawa jest niezgodna z przepisami UE oraz, że spowoduje negatywne następstwa dla systemu opieki zdrowotnej Państwa i negatywne konsekwencje społeczne.
 • W dniu 02.10.2015 r. Senat RP przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty bez poprawek.
 • W dniu 12.10.2015 r. członkowie Zarządu Głównego PTReh. prof. Anna Marchewka, prof. Aleksander Ronikier, prof. Bartosz Molik, prof. Teresa Pop złożyli pisemną deklarację poparcia dla ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przyjętej przez Sejm i Senat RP.
 • W dniu 13.10.2015 r. ZG PTF wystosował odpowiedź na stanowisko ZG PTReh. w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dn. 01.10.2015 r.
 • Liczne poparcie środowiska fizjoterapeutów, by Prezydent RP podpisał ustawę, m.in. 13.10.2015 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii wystosował pismo do Prezydenta RP, w sprawie podpisania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty; 16.10.2015 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii przesłał pismo popierające ustawę o zawodzie fizjoterapeuty; 15.10.2015 r. Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty; 19.10.2015r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wysłało list do Prezydenta RP z apelem o podpisanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty; 23.10.2015 r. wybitni polscy lekkoatleci: Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Anita Włodarczyk, Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, Karolina Kołeczek wsparli fizjoterapeutów listem do Prezydenta Andrzeja Dudy.
 • W dniu 14.10.2015 r. odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP zwolenników i przeciwników podpisania ustawy.
 • Dnia 27.10.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. W informacji dot. podpisanej ustawy napisano m.in. „ Naczelnym celem projektowanej regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapii. Ustawa reguluje zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodowy fizjoterapeutów”.
 • Ustawa, która wejdzie w życie po 6 miesiącach stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Wprowadza regulacje, zgodnie z którymi osoby które po dniu 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci mają też prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł Specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Uwaga na fałszywe informacje

Dyrektor generalny WCPT Jonathon Kruger informuje o fałszywych zaproszeniach wysyłanych do członków organizacji do udziału w spotkaniach organizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i innych. Na przykład: “The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), an arm of the United Nations is organizing a 3-Day Training for Physiotherapists drawn from National/Regional Physiotherapy Associations in 20 countries of the world. This training is fully sponsored by MIGA”.  Za szkolenie żądane jest wynagrodzenie, w zamian za przyszłe stypendia. WCPT prosi o ignorowanie takich informacji lub w razie wątpliwości o kontakt z WCPT info@wcpt.org

Gdzie głosować?

W związku z licznymi błędami, jakie zostały popełnione przez osoby rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów polegającymi m.in. na złym wyborze województwa przy rejestracji, nieprawidłowym wpisywaniu nazw powiatu, myleniu nazw powiatów z nazwami gmin czy sołectw, nieprawidłowo wpisanych kodach pocztowych, przygotowanie prawidłowych list wyborczych było mocno utrudnione.

Od piątku do wtorku włącznie (1 listopada) członkowie KOSF, administratorzy i koordynatorzy poświęcali czas na opracowanie możliwie jak najdokładniejszych list wyborczych i usuwanie zaistniałych błędów.

Poniżej przedstawiamy listę adresów z miejscami, w których odbędą się głosowania:

Lista wszystkich adresów do głosowania

 

Posiedzenie KOSF w dn. 27 X 2016 r.

20161027_155620Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (27.10.2016) odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów. W jego drugiej części uczestniczyli koordynatorzy wojewódzcy.

Dokonano podziału województw na regiony, wyznaczono w większości województw sale, w których odbędzie się głosowanie oraz ustalono rozdział i ilość mandatów delegatów w poszczególnych regionach.

KOSF postanowił wybrać maksymalną możliwą, określoną w regulaminie liczbę delegatów na I Zjazd Krajowy tj. 340.

Mamy nadzieję, że w dniu jutrzejszym na stronie www.kosf.pl pojawią się szczegółowe, oficjalne informacje na temat wyborów.

 

Informacja konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii

Opole 25.10.2016

 

Szanowni Państwo,

W związku z powołaniem na funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapia chciałbym bardzo podziękować za przesłane gratulacje i słowa poparcia. Mam nadzieje, że nie zawiodę zaufania wszystkich fizjoterapeutów, także tych wyrażających swój sceptycyzm. Chciałbym także podziękować  panu dr Zbigniewowi  Wrońskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję konsultanta krajowego za zaangażowanie i trud włożony w prace związane z przyszłością polskiej fizjoterapii.

Chciałbym poinformować, że uczynię wszystko, by prace nad rozporządzeniami MZ związanymi z zapisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przebiegały bez zakłóceń i były satysfakcjonujące dla środowiska fizjoterapeutów.

Chciałbym potwierdzić, że egzamin testowy w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów w sesji jesiennej 2016 r. odbędzie się w dn. 16.11.o godz. 14.00

Mam nadzieję także, że w najbliższych dniach będę mógł także poinformować o terminie egzaminu  praktycznego przewidzianego dla fizjoterapeutów w tej sesji.

                                                                                                 z wyrazami szacunku

                                                                           Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii

jansz

                                                                               dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.

1 2 3 22